Kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej

Klasztor ss. Benedyktynek

 

Matka Boża Ksieni Sierpecka
koronowana
21 sierpnia 1983 roku

Diecezja Płocka

Obraz MB

W Sierpcu, wśród zabudowań klasztornych ss. benedyktynek, znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XV wieku.
Gotycka figura Matki Bożej Ksieni Sierpeckiej, o wysokości 120 cm, wykonana z pełnego lipowego drewna, polichromowana, przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem. Historycy sztuki datują rzeźbę na lata 1360–80. Autor dzieła jest nieznany, a pochodzenie rzeźby dotąd niewyjaśnione. Należy ona do szkoły śląsko-pomorskiej albo nowosądecko-spiskiej.
Kult Matki Bożej, szczególnie tajemnicy jej Wniebowzięcia, trwa tu od objawienia się Maryi w XV wieku. W roku 1483 pewnemu klerykowi podczas spaceru po miejscowym wzgórzu o nazwie Loret objawiła się Matka Boża i mówiła o ustaniu szalejącej wówczas zarazy, gdy zostanie wybudowany kościół ku jej czci. Biskup płocki Piotr z Chodkowa, uznawszy objawienie za wiarygodne, polecił wybudować kościół Wniebowzięcia NMP. Wzniesiono drewnianą kaplicę i zgodnie z obietnicą Maryi zaraza ustała. Cześć Matki Bożej Sierpeckiej szybko przybrała charakter nie tylko regionalny, lecz ogólnokrajowy. W roku 1620 sprowadzono tu ze słynnego Chełmna zakonnice benedyktynki. W roku 1624 wybudowano dla nich klasztor, który spłonął w 1703 roku. Na jego miejscu staraniem biskupa warmińskiego Andrzeja Załuskiego wzniesiono klasztor murowany. Po powstaniu styczniowym władze carskie dokonały kasacji klasztoru. W roku 1947 benedyktynki, repatriantki z Nieświerza, ponownie objęły klasztor.

SIERPC_5.jpg
SIERPC_6.jpg
SIERPC_7.jpg
SIERPC_1.jpg
SIERPC_2.jpg
SIERPC_3.jpg